Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stratégia Handlová

Oslovili sme podnikateľov

Začíname s koncepciou rozvoja malého a stredného podnikania v Meste Handlová

Takto sme v minulom roku oslovili našich podnikateľov


Vážený podnikateľ(ka),

v priebehu roka 2005 bol vytvorený Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta Handlová pre roky 2006 – 2013 (PHSR). Je to strategický dokument, ktorý definuje komplexnú predstavu o budúcnosti Mesta Handlová.

Primátorom mesta menovaná Rada pre strategický rozvoj mesta určila päť kritických oblastí :
1. Podmienky pre vytvorenie investícií, rozvoj malého a stredného podnikania
2. Skvalitnenie podmienok života občanov a sociálna oblasť
3. Ľudské zdroje
4. Príťažlivosť mesta s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu
5. Životné prostredie a urbanistika

Na tvorbe PHSR sa podieľalo približne 60 zástupcov samosprávy, podnikateľskej sféry, štátnej správy, škôl, záujmových združení, neziskových organizácií, poslancov a občanov. Do aktivít pre konzultáciu s občanmi sa zapojilo okolo 400 obyvateľov mesta.

Ďalšou dôležitou fázou PHSR bude jeho realizácia, ktorá bude možná len za predpokladu zapojenia viacerých partnerov rôznych sektorov. Mesto Handlová a jeho úrad však bude hlavným zodpovedným subjektom, ktorého úlohu bude koordinovať a tiež realizovať veľkú časť naplánovaných aktivít.

Oddelenie daní a poplatkov a podnikateľskej činnosti má za úlohu spracovať a zrealizovať koncepciu podpory podnikania v meste. V tejto súvislosti si dovoľujeme Vás osloviť, vyzvať a požiadať o spoluprácu pri zapojení sa do tvorby koncepcie tým, že zareagujete a stručne odpoviete na nižšie uvedené problémy, ktoré tvorcom budú slúžiť na spracovanie analýzy súčasného stavu.

Prvým krokom pre zahájenie
– s predpokladaným termínom – september 2006 – je vytvorenie realizačného tímu, radi by sme preto uvítali Vašu osobnú účasť pri samotnej realizácii a svojimi skúsenosťami a vedomosťami z oblasti malého a stredného podnikania pomohli pri tvorbe koncepcie.

Aby sme zistili Váš názor na Vaše podnikateľské aktivity v Meste Handlová odpovedzte prosím na nasledujúce otázky:

 

1. Aké potreby pociťujete pri vykonávaní podnikateľských aktivít ?

2. Na aké problémy chcete poukázať ?

3. Aké máte možnosti pre rozvoj svojho predmetu podnikania ?

Odpovede zasielajte na lenka@handlova.sk.

Vaše pripomienky uvítame osobne  na oddelení podnikateľskej činnosti v kancelárii na prízemí Mestského úradu v Handlovej, č.d 5 a 13.

V Handlovej, dňa 12. 07. 2006

podnikateľské oddelenie MsÚ Handlová

12.7.2006 

upresniť

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


202319

Úvodná stránka