Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stratégia Handlová

Zoznam členov pracovných skupín

Zoznam členov pracovných skupín

Členovia pracovnej skupiny
Podmienky pre investície, rozvoj malého a stredného podnikania

Ing. Jana Jánošová, manažérka  ekonomického rozvoja MsÚ
Ing. Juraj,Geschwandtner manažér projektu HELP MsÚ
Mgr. Celestín Černák , riaditeľ ÚPSVR
Ing.Iveta Jobová, daňová poradkyňa
Ján Spevár, manažér f.NEXTRA
Jozef Pavelka, riaditeľ Seperdeo Vita TV,s.r.o.
Ivan Šuba, konateľ Handimex s,r,o,
Juraj Komár, poslanec MsZ
Mgr.Martin Čukan, poslanec MsZ
Ing.Rudolf Korbačka, riaditeľ TVS, a.s.
Ing.Rastislav Januščák, manažér HBP a.s.
Ing.Jozef Čaplár, vedúci oddelenia investičnej činnosti MsÚ
Ing.Tatiana Molnárová, vedúca oddelenia daní,poplatkov a podnikateľskej činnosti
Eva Jaššová, pracovníčka oddelenia daní, poplatkov a podnikateľskej činnosti
Jozef Padyšák – aktivista,člen OZ-Ohlas
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.,  konzultantka –facilitátorka


Členovia pracovnej skupiny
Skvalitnenie podmienok života občanov a sociálna oblasť

Ing. Ladislav Hudák,   zástupca  fy Alpha Consult
Bc. Štefánia Hozlárová, vedúca ÚPSVaR Handlová                                                    
Bc. Viera Mrázová, riaditeľka Jasmín n.o.                                                                 
Ivan Šuba, konateľ spoločnosti HANDIMEX  ,s.r.o.  
Bc. Veronika, Rýšová vedúca sociálneho odd. MsÚ                                                    
Ing. Jana Jánošová, manažérka ekonomického rozvoja MsÚ
Ing. Juraj Geschwandtner, manažér projektu HELP MsÚ
Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka Domu kultúry                                                           
Bc. Dana Reindlová, rekaktorka-SeperdeoVita Handlová
Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka Mestskej knižnice                                                 
Mgr. Mária Schwarczová, riaditeľka CVČ Relax
Janette Feldsamová, pracovníčka Help,n.o.
Alžbeta Orthová, komunitná sociálna pracovníčka MsÚ    
Miloslav Chlpek ,  aktivista-člen OZ Rosa
Ing. Lenka Mazurová ,     aktivistka
Jarmila Harnišová ,     aktivistka
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.,  konzultantka -facilitátorka

Členovia pracovnej skupiny
Ľudské zdroje

Mgr.Jaroslava Maslíková , pracovníčka obecného školského úradu
Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka  Domu kultúry
Mgr. Jozef Ondriš, riaditeľ Základnej školy
Ing. Alexander Ihlár, riaditeľ SPŠ
Ing. Ladislav Hudák, zástupca fy Alpha Consult
Ing. Jana Jánošová, manažérka  ekonomického rozvoja MsÚ
Ing. Juraj Geschwandtner, manažér projektu HELP MsÚ
RNDr. Gabriela Fuseková, riaditeľka Gymnázia
Ing. Marianna Chalmovská, riaditeľka SPŠ
Milan Chlpek, aktivista, člen OZ Rosa
Alžbeta Orthová, komunitná sociálna pracovníčka MsÚ    
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.,  konzultantka -facilitátorka

Členovia pracovnej skupiny
Príťažlivosť mesta s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu

Ján Spevár, manažér f.NEXTRA
Juraj Komár, poslanec MsZ
Arpád Koszta, poslanec MsZ
Mgr.Martin Čukan, poslanec MsZ
RSDr.Tomáš Konuš, starosta, predseda Združenia obcí Handlovskej doliny
Erika Jonasová, pracovníčka informačného centra Združenia obcí Handlovskej doliny
Vladislav Horváth,  konateľ fy VH Consult, aktivista-OZ Country 2000
Miroslav Gazdarica, podnikateľ
Ing. Tatiana Horňanová, SAŽP
Ing. Jana Jánošová, manažérka  ekonomického rozvoja MsÚ
Ing. Juraj Geschwandtner, manažér projektu HELP MsÚ
Miloslav Chĺpek, aktivista, člen OZ Rosa
Silvia Koštialová, občianka mesta
Aneta Loszmanová, občianka mesta
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.,  konzultantka –facilitátorka

Členovia pracovnej skupiny
Urbanistika a Životné prostredie

Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.,  konzultantka -facilitátorka
Ing. František Krč , riaditeľ ZARES s.r.o.
Mgr. Celestín Černák , riaditeľ ÚPSVR
Ing. Ivan Dobiš , riaditeľ Mlaď ,v.d.
Ing. Tibor Kolorédy , riaditeľ Kmet ,a.s.
Ing.arch. Jaroslav Izák , poslanec MsZ
Ing. Blažej Litva , riaditeľ Hater, s.r.o.
Ing.Jozef Čaplár, vedúci oddelenia investičnej činnosti MsÚ
Lýdia Fáberová , pracovníčka oddelenia investičnej činnosti  MsÚ
Ing. Jana Jánošová, manažérka  ekonomického rozvoja MsÚ
Ing. Juraj Geschwandtner, manažér projektu HELP MsÚ 

upresniť

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


202309

Úvodná stránka